Hoe creëer je een winnende marketingstrategie?

Hoe creëer je een winnende marketingstrategie?
Jesse Heslinga

Duurzame groei gaat over twee zaken: een duidelijke, heldere strategie voor groei op de lange termijn, én data-gedreven experimenteren. Die strategie bouw je op basis van inzichten over je klant; de experimenten zijn nodig om die inzichten (hoe je denkt over je klant) te valideren (wat vindt die klant blijkbaar echt belangrijk?). 

Hoe combineer je nou een strategisch plan voor de langere termijn met Growth Hacking? 

Hier lees je in twaalf stappen hoe je dat doet, en hoe je jouw bedrijf in de juiste positie zet voor snelle en duurzame groei. 

De twaalf stappen voor een marketingstrategie gericht op groei

Breng je identiteit op orde 

Zorg allereerst dat je merkidentiteit op orde is - en dat die draait om mensen en om Purpose. Is je Brand Identity nog zo scherp en zo helder als je wilt? Klopt de visuele stijl nog, of de tone-of-voice? Hoe sterk zit die identiteit ingebed in alle processen en lagen van de organisatie?

Waarom is een scherpe merkidentiteit zo belangrijk? Omdat het helpt om richting te geven aan alles wat je als organisatie doet. En omdat organisaties die investeren in merkidentiteit tot wel 2,5 keer sneller en meer duurzaam groeien dan gemiddeld.

En waarom moet je Brand Identity dan zo sterk gericht zijn op een hoger doel of “Purpose”, en op mensen? Omdat Purpose-driven merken drie keer zo snel groeien in marktaandeel als hun concurrenten, en daarbij ook nog eens sterk de klant- en medewerkertevredenheid verhogen. 

Mensen kopen niet alleen van je omdat je advertentie net op het juiste moment in hun feed voorbij komt, of omdat je een scherpe prijs aanbiedt. Mensen kopen van mensen, en ze kopen van mensen die ergens in geloven waar zij zelf ook in geloven. Stand for something, fall for nothing.


2. Weet wat er in jouw markt speelt

Zorg dat je weet wat er in de markt speelt. Je kunt hier een start mee maken door kwantitatief onderzoek en rapporten over trends tot je te nemen.

Maar het is minstens zo belangrijk, zo niet in feite nog belangrijker, om het gesprek aan te gaan met je daadwerkelijke klanten en prospects. Wat hebben zij nodig? Welke problemen, uitdagingen en behoeften zien zij als prioriteit op dit moment? Bij BAMMBOO vinden we dit zo belangrijk dat klantinterviews een standaard onderdeel zijn van onze aanpak.

Klantinterviews zijn meer dan belangrijk voor je begrip van de markt

Desk research is belangrijk. Maar zonder kwalitatief onderzoek mis je de fijnkorreligheid en het o zo belangrijke gevoel van de menselijke behoeften en ervaringen. En: zo kun je ook checken of wat breed in de markt geldt, ook daadwerkelijk van toepassing is voor de mensen die jij zelf direct kunt bedienen.

3. Bepaal je focusproposities

Je kunt niet alles tegelijk focus en prioriteit geven. Welke bestaande en/of nieuwe proposities ga je echt extra aandacht geven het komende jaar? Dit bepaal je natuurlijk in nauwe samenspraak met sales, de directie, en de mensen op de werkvloer en in het veld.

Zorg dat je de focusproposities ook in lijn brengt met je merkidentiteit, en dat ze logisch aansluiten op de behoeften en trends die je hebt geïdentificeerd in jouw markt en bij jouw klanten.


4. Bepaal je Objectives & Key Results

Geen strategie zonder KPIs.

Wat is de North Star van jouw organisatie? De North Star Metric (NSM) is één enkele metric, één getal, dat illustreert hoe goed het met je bedrijf gaat. Voor AirBnB is dit bijvoorbeeld het aantal geboekte nachten. Voor Facebook is dit het aantal dagelijkse gebruikers.Vervolgens bepaal je wat de strategische doelen van je organisatie zijn voor dit jaar. Op welke onderdelen wil je (vooral) groeien? Hoe kunnen marketing en sales bijdragen aan deze doelen? Hoe draagt het geheel bij aan de groei van je NSM, en dus van je bedrijf?

Die doelen (of ambities) voor dit jaar vertaal je door naar Key Results. Concrete, meetbare resultaten aan de hand waarvan je kunt beoordelen of je in de richting van het behalen van je ambitie komt.   

Hoeveel leads, sales, upsells en cross-sells heb je dus nodig? Hoeveel klanten ga je helpen en hoe blij wil je dat deze mensen met je dienstverlening zijn?

5. Bouw de customer journey

Hoe ziet de customer journey eruit voor de proposities waar je je op richt? Wat beleeft, ziet, en denkt jouw klant in zijn zoektocht naar een oplossing? Hoe “align” je de touchpoints en messaging in de funnel, over de fasen van Awareness, Acquisition en Activation, Retention en Referral met die beleving van je klant? 

Je kunt je customer journey goed mappen met behulp van het Growth Model Canvas van BAMMBOO. In dit artikel lees je meer over hoe je het GMC kunt inzetten voor vraagstukken op het gebied van marketing en groei. Het GMC laat je ook direct zien welke Growth Experiments de meest kansrijke zijn om op korte termijn te gaan uitvoeren.


Het Growth Model Canvas van BAMMBOO
Het Growth Model Canvas van BAMMBOO


Neem bij het uitwerken van de specifieke kanalen waarover de klantreis zich kan afspelen, natuurlijk ook de belangrijkste marketingtrends mee. Welke dat zijn? Dat lees je hier. [Link naar artikel marketing trends].

6. Analyseer je data

Doe een gedegen data-analyse. Hoe goed converteren je huidige funnels? Hoe gaat het eigenlijk met retentie? Waar in de funnel zie je duidelijke kansen voor verbetering? 

Data-analyse kan ook mooi zijn

Deze analyse kan je helpen bij het koppelen van de juiste marketing KPIs én de juiste experimenten aan je strategie. En zo zorg je ervoor dat je de focus houdt op de juiste metrics en prioriteiten.

7. Bepaal je contentstrategie & experimenten

Over welke topics en thema’s moet je het gaan hebben, via welke invalshoek? Welke formats kun je het beste gebruiken, en wat is de juiste variant van je messaging voor welk kanaal? Wat zijn de meest kansrijke experimenten die je kunt uitvoeren? 

Om deze vragen te beantwoorden grijp je terug op het Growth Model Canvas en de analyse van je huidige funnels in stap 6.

BAMMBOO Growth Hacking Agency kan je helpen om de meest kansrijke experimenten te identificeren, op te zetten en uit te voeren. Meer weten? Neem contact op met Thierry.

8. Vergeet employee advocacy niet

Hoe kun je de kwaliteit en effectiviteit van je content verbeteren, en tegelijkertijd serieus de engagement, motivatie en expertstatus van je mensen verhogen?

Employee Advocacy is een heel mooie manier om aan de bovenstaande vragen te beantwoorden. Bijkomend voordeel is dat je organische content bijvoorbeeld op social media veel sterker presteert, en tot wel 561% meer bereik heeft als die door je eigen mensen wordt gedeeld. 


Mensen vertrouwen op en kopen van mensen. Veel sneller dan van “merken” of “organisaties”.

Hoe wij dit aanpakken? Houd onze socials in de gaten, dan zie je het zelf :)

9. Vul je contentstrategie aan met een advertentiestrategie

Organische content is één van de meest duurzame manieren om je bedrijf te laten groeien. Vooral als je content zoveel mogelijk evergreen én goed SEO geoptimaliseerd is, kan één blog of video jaren later nog leads en klanten bij jou terecht helpen komen. Dit is op termijn dus ook veel “goedkoper” dan betaalde campagnes. 

Maar vaak wil je ook je groei kunnen boosten. Een goede manier om dat te doen is natuurlijk om te investeren in Ads, bijvoorbeeld op social media, Google, of andere plaatsen. Zorg er wel voor dat de messaging van je online advertenties volledig in lijn is met je bredere (content) strategie, je brand, en je messaging. Consistentie is de hoeksteen van brand building.


Hoe ziet jouw advertentiestrategie eruit?


10. Verbind KPIs aan je OKRs

Vertaal de hoofddoelen die je hebt in marketing KPIs. Op basis van de analyse van je huidige prestaties en funnels. Hoeveel verkeer heb je nodig om 100 leads te genereren? Hoeveel views op social media heb je nodig om méér webverkeer te krijgen?

Houd de focus op de juiste metrics zodat je juist en tijdig bij kunt sturen in je strategie, tactiek en uitvoering. Zorg er daartoe ook voor dat je data en de analyse daarvan op orde zijn. Ook hier kan BAMMBOO bij helpen. 


11. Plan cycli voor contentcreatie & -distributie, en meten van effectiviteit

Op welke momenten moet wie wat doen om de content en de campagnes te creëren die leiden tot het behalen van de doelen die je hebt? Maak een planning voor de creatie, maar ook het editen, publishen en distribueren van de benodigde content.

Maak ook heldere afspraken over de tijdsintervallen waarbij je naar de data wilt kijken en op basis van effectiviteit van je marketingactiviteiten wilt bijsturen. Een goede vuistregel is om:


  • Maandelijks naar je KPIs te kijken om bij te sturen op tactisch niveau
    Bijvoorbeeld: minder focus op SEO, meer op SEA) en operationeel niveau (andere visuals, tweaken van de tone-of-voice voor een bepaald kanaal.
  • Per kwartaal bij te sturen op strategisch niveau
    Door bijvoorbeeld te stoppen met een bepaald kanaal, of de messaging op hoofdlijnen aan te passen, of zelfs de focus op een bepaalde propositie te veranderen.

12. zorg dat alle neuzen in dezelfde richting staan

Zorg ervoor dat iedereen die bij je marketingstrategie en -activiteiten betrokken zou moeten zijn, ook daadwerkelijk betrokken is. Zorg dat ze geïnspireerd worden, engaged zijn en ownership nemen. Een heel goede manier om mensen ownership te laten nemen is om ze inspraak te geven in hoe dingen worden opgezet en uitgevoerd.

Ook niet onbelangrijk: zorg dat de directie de plannen ziet, snapt, en steunt - onder andere door akkoord te geven op KPIs en resources zoals ads budgetten en uren van betrokken medewerkers. 

Plan ten slotte de meetings waarin iedereen die je nodig hebt voor de opbouw en uitvoer van je marketingstrategie (en de bijbehorende Growth Hacking experimenten) continu betrokken blijft bij de uitrol. Zo zorg je dat alle neuzen in de juiste richting blijven staan, en dat de juiste mensen de juiste dingen blijven doen. 

Growth Hacking en Marketingstrategie combineren voor duurzame groei

Hoe kun je de experimentele invalshoek en denkwijze van Growth Hacking gebruiken in de dagelijkse praktijk? 

Elke maand, elke week en zelfs ieder online contact met je klant kun je zien als een experiment. Om dat al deze momenten data en inzichten oplevert. Naast het opzetten van formele experimenten (zoals we hierboven in stap 7 benoemen) blijft het dus van belang dat je je data blijft tracken en dat je bijstuurt op basis van de vooraf gestelde doelen en die data. Per maand, per kwartaal en per jaar. 

Maar tegelijkertijd, op het niveau van bijvoorbeeld social media content; zelfs van dag tot dag.

Data moet echter niet het enige zijn waar je naar kijkt. Vergeet niet om het hogere doel, de missie van jouw merk - tezamen met de North Star van jouw bedrijf - mee te nemen in elke beslissing die je maakt. Dus ook elke beslissing ten aanzien van aanpassingen in je marketingstrategie en -tactieken.


Meer weten?

Wil jij nu meer weten over hoe je Marketingstrategie in combinatie met Growth Hacking kunt inzetten als driver voor duurzame groei? Of hoe wij je kunnen helpen om de meest belangrijke marketingtrends duurzaam mee te nemen in de marketingstrategie voor jouw bedrijf? 

 Neem dan contact op met onze Director of Sales, Thierry de Vries. 

Plan direct een afspraak