Data-Driven Marketing combineren met Growth Hacking

Data-Driven Marketing combineren met Growth Hacking
Jesse Heslinga

Supersnel leren en lange termijn-denken leiden tot Duurzame Groei

Jij wilt groeien. Anders was je nu niet op deze website. Je wilt je bedrijf laten groeien en je wilt Growth Hacking en Data-driven marketing allebei in kunnen zetten, want die twee lijken de beste resultaten op te leveren. Maar wat is het verschil eigenlijk? Wanneer gebruik je welke, en hoe haal je het maximale resultaat uit de combinatie?

In dit artikel gaan we in op definities van Data-gedreven marketing en Growth Hacking, de gelijkenissen en verschillen. We leggen je uit hoe wij bij BAMMBOO Growth Hacking Agency Growth Hacking toepassen, aan de hand van onze bewezen aanpak waarmee we in vijf jaar al meer dan 150 organisaties hebben helpen groeien. We laten je ook zien waar en wanneer je Data-driven Marketing inzet.

Maar vooral staan we in dit artikel stil bij hoe je deze beide vormen in combinatie inzet voor maximale resultaten in termen van snelle én tegelijk duurzame groei. Met een aantal cases laten we je ten slotte zien wat het oplevert als je dat effectief doet.

“Het implementeren van growth hacking-technieken heeft een significant verschil gemaakt voor ons bedrijf. We voelen ons pioniers terwijl we dit doen als een B2B SaaS-platform binnen de muziek-tech-industrie. We hebben een prachtige +35% stijging gezien in conversies op onze website en meer engagement op elk digitaal kanaal.”

 • Grazia Carlone, Sono Suite

Let’s go.

Samenvatting & Inhoud 

Data-driven marketing en Growth Hacking lijken in termen van tools en tactieken erg veel op elkaar. Beiden hebben ze als doel om de groei van je bedrijf te stimuleren. Als het goed is, in beide gevallen Data-gedreven en gericht op de lange termijn. Toch kunnen we ze ontwarren.

Namelijk door te beseffen dat Growth Hacking ten eerste draait om experimenteren om te leren wat werkt. En dat je succesvolle paden naar groei die je ontdekt door te Growth Hacken, mee kunt nemen in je lange termijn Data-driven marketing strategie.

In dit artikel:

 • Data-Driven Marketing en Growth Hacking: gelijkenissen en verschillen
 • Wanneer en hoe zet je Growth Hacking in?
 • Data-Driven Marketing: Wanneer en hoe zet je dat in?
 • Hoe creëer je een Data-Driven Marketing Strategie?
 • Welke data moet je gebruiken als je Data-Driven Marketing combineert met Growth Hacking?
 • Zo combineer je Growth Hacking en Data-Driven Marketing voor de beste resultaten
 • Wat levert het op als je Growth Hacking en Data-Driven Marketing combineert?

Data-Driven Marketing en Growth Hacking: gelijkenissen en verschillen

Data-driven marketing en Growth Hacking lijken erg veel op elkaar. Toch zit er een verschil in de aanvliegroute die deze twee benaderingen nemen, als het gaat om groei.

Dat zit zo:

Wat is de definitie van Data-driven Marketing?

“Data-driven marketing is het gebruik van (vooral kwantitatieve, red.) gegevens die zijn verkregen via interacties met klanten en derden, om inzicht te krijgen in de motivaties, voorkeuren en gedragingen van klanten. Dankzij datagestuurde inzichten kunnen organisaties de klantervaring verbeteren en personaliseren.


Wat je hier ziet is dat Data-driven marketing gaat om het verbeteren van de klantervaring, met als doel om betere marketingresultaten te behalen. De naam zegt het eigenlijk al. Data gebruiken om beter te marketen. Daarnaast impliceert de term data-driven dat data leidend moet zijn. Daar denken wij anders over: Purpose (oftewel; je hogere doel) moet leidend zijn; dat geeft richting. 

Data gebruik je dan dus als GPS, die je helpt om je bestemming te bereiken.

Tenslotte gaat het bij data-driven marketing veelal om kwantitatieve data; dus data die iets zegt vanuit en over relatieve aantallen, zaken die als hoeveelheden of aantallen uit te drukken zijn.

Hoe is dit anders dan Growth Hacking?

Wat is de definitie van Growth Hacking?

“Growth Hacking is een methode gebaseerd op het uitvoeren van data-gedreven experimenten met als doel om groei(kansen) te vinden.

Het proces draait om het continu testen en valideren van hypotheses. Deze hypotheses worden afgeleid van de inzichten die worden verkregen uit kwantitatieve en kwalitatieve data-analyse. Dus: cijfers én gesprekken met actual human beings.”

 • Meer over de definitie van Growth Hacking vind je hier.

  Wat is nu het verschil met Data-driven marketing?

  Niet alleen maar marketing
  Growth Hacking gaat ten eerste om het vinden van groeikansen voor je bedrijf - en is dus niet uitsluitend gericht op marketing. Het kan ook gaan om je product, je sales, of andere (interne) processen die je verbetert. Growth Hackers gaan dan ook standaard uit van de North Star Metric (NSM) van je bedrijf als hoogste doel.

  North Star Metric
  De North Star Metric is het kengetal dat het beste samenvat hoe het met je bedrijf gaat; als dit kengetal groeit, groeit je bedrijf per definitie. Voor Facebook is de NSM bijvoorbeeld het aantal meters gescrolled op de feed per gebruiker per dag. Voor AirBnB is dit het aantal geboekte nachten. Als het goed is, is je NSM gekoppeld aan je missie/Purpose, én heeft het impact op alle aspecten van je operatie als dit cijfer verandert.

  Experimenteren
  En ten slotte gaat Growth Hacking ten opzichte van Data-driven marketing minder om lange termijn strategieën, en meer om korte termijn experimenten, die laten zien wat voor jouw bedrijf, in jouw markt en met jouw doelgroep, werkt. De uitkomsten hiervan kun je dan weer goed meenemen in een lange termijn groeistrategie. En in je lange termijn marketingstrategie.

  Hier komen we nog op terug.

Wanneer en hoe zet je Growth Hacking in?

In onze visie zijn Design Thinking en Growth Hacking beiden pilaren voor groei en schaalbaarheid. BAMMBOO was één van de eerste Growth Hacking agencies in Europa. Met als doel om organisaties te helpen groeien, met een visie op en een proces voor continue groei en waardecreatie. Onze ervaring over de afgelopen vijf jaar heeft ons een aantal dingen laten inzien.

Over het hele continuüm van idee naar schaalbare groei, moet je namelijk continu doen aan validatie van aannames en hypothesen. Waarbij je dat in het begin via Design Thinking doet en later via Growth Hacking.

Continuous Value Creation
Wij noemen dit het proces van Continuous Value Creation. Let op: dit is geen lineair continuüm. Het is een zoektocht van voortdurende validatie van veronderstellingen en hypothesen. Waarbij de waarde die je wil leveren continu wordt getoetst bij de gebruiker:

Ervaren (potentiële) klanten dit probleem zelf ook? Zien ze de toegevoegde waarde van het product of de dienst die wij in gedachten hebben? Voldoet het product aan de verwachtingen van de mensen voor wie we het bedoeld hebben?


Dit is hoe Continuous Value Creation eruit ziet wanneer we het visualiseren als continu proces:

Design Thinking, Growth Hacking, en Feedback

Groei en de continue creatie van waarde bestaan uit twee belangrijke fasen: de Ideefase en de Groeifase. Design Thinking en Growth Hacking zijn de methodes die je gebruikt om te komen tot schaalbare groei in de specifieke fasen van deze groeicyclus.

Design Thinking gebruik je in de ideefase: in dienst van het ontwerpen van een propositie door het ontdekken van klantwaarde (een probleem of behoefte). Terwijl Growth Hacking gaat over het versnellen en schalen van groei; het (waar mogelijk heel snel) katalyseren en verbeteren van de waarde tot een schaalbare propositie. Beiden hebben een even belangrijke rol omdat ze elkaar aanvullen in het bereiken van groei.

Data-driven Marketing: Wanneer en hoe zet je dat in?

Duurzame groei gaat over twee zaken: een duidelijke, heldere strategie voor groei op de lange termijn, én data-gedreven experimenteren. Die strategie bouw je op basis van inzichten over je klant; de experimenten zijn nodig om die inzichten (hoe je denkt over je klant) te valideren (wat vindt die klant blijkbaar echt belangrijk?).

Data-driven marketing zet je in dit spectrum uiteindelijk op twee manieren in:

 1. Data-gedreven growth experimenten rondom traction
  Denk aan SEO, SEA, Social media, e-mail, en andere digitale kanalen voor Awareness, Acquisition, en Activation - en alle data die je hieromheen kunt verzamelen en analyseren bij het uitvoeren van growth experiments.
 2. Het opzetten en uitvoeren van een data-gedreven marketing strategie
  Waarbij de learnings uit met name succesvolle experimenten, worden meegenomen en uitgezet in je lange termijn strategie voor duurzame groei. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Hoe creëer je een Data-driven marketing strategie?

Een data-driven marketing strategie bouw je niet zomaar op. Er zijn een aantal basisvoorwaarden waaraan je organisatie, je marketingteam, en je marketing toolstack moeten voldoen.


Een aantal vragen waar je van te voren goed over na moet denken zijn:

1. Is het leiderschap in deze organisatie ingericht op data-gedreven besluitvorming?

2. Zijn de skills op gebied van dataverzameling en -analyse voldoende aanwezig in mijn team?
3. Is de mindset en cultuur in mijn team ingericht op en klaar voor data-gedreven denken en werken?

4. Hebben we de technische infrastructuur goed genoeg op orde voor data-gedreven marketing?

Als je deze vragen volmondig met ‘ja’ kunt beantwoorden, heb je de meeste kans van slagen met een aanpak voor data-gedreven marketing. Op basis van deze randvoorwaarden, kun je je marketingstrategie opbouwen in de volgende 12 stappen:


Zo bouw je je Data-driven marketing strategie op in 12 stappen

1. Zorg dat je merkidentiteit op orde is.
Denk aan up-to-date, breed gedragen Brand Story, Visual Identity en - Management.

2. Weet wat er in jouw markt speelt.
Door middel van desk research, surveys en klantinterviews.

3. Bepaal je focusproposities.
In lijn met strategische plannen en doelen, en in nauwe samenwerking met sales.

4. Bepaal je Objectives & Key Results.
Geen strategie zonder KPI. Van North Star Metrics, naar Objectives, naar Key results.5. Bouw een model van je customer journey
Je kunt je customer journey goed mappen met behulp van het Growth Model Canvas van BAMMBOO. In het onderste gedeelte van het canvas herken je de Awareness, Acquisition, Activation, Retention, Referral en Revenue fasen van het AAARRR-model.

Het Growth Model Canvas van BAMMBOO

6. Analyseer je huidige data
Hoe goed converteren je huidige funnels? Waar zie je duidelijke kansen voor verbetering?

7. Bepaal je contentstrategie
Over welke topics en thema’s moet je het gaan hebben, via welke invalshoek?

8. Vergeet Employee Advocacy niet
Hoe kun je de kwaliteit en effectiviteit van je content verbeteren, en tegelijkertijd serieus de engagement, motivatie en expertstatus van je mensen verhogen?

9. Vul je strategie aan met Advertising
Zorg er wel voor dat de messaging van je online advertenties volledig in lijn is met je bredere (content) strategie, je brand, en je messaging.

10. Verbind KPIs aan je OKRs, track, analyseer, experimenteer en stuur bij
Hoeveel verkeer heb je nodig om 100 leads te genereren? Hoeveel views op social media heb je nodig om méér webverkeer te krijgen? Track je belangrijke KPIs en stuur op basis hiervan bij - en verbeter met behulp van experimenten.

11. Plan cycli voor contentcreatie, -review, -publicatie, en -distributie
Op welke momenten moet wie wat doen om de content en de campagnes te creëren die je nodig hebt?

12. Zorg dat alle neuzen in dezelfde richting staan
Zorg ervoor dat iedereen die bij je marketingstrategie en -activiteiten betrokken zou moeten zijn, ook daadwerkelijk betrokken is.


Wil je meer informatie over hoe je praktisch je marketingstrategie op kunt zetten?

Welke data moet je gebruiken als je Growth Hacking met Data-driven marketing combineert?

Dat je dus data moet gebruiken, om bij te kunnen sturen op elk moment en om de learnings uit Growth Hacking experimenten te halen, is duidelijk. Maar welke data heb je eigenlijk nodig? Er zijn drie belangrijke categorieën van data die je nodig hebt, afhankelijk van waar je Growth Hacking en Data-driven marketing precies voor in zet:

 1. Markt & Klantinzichten
  Denk hierbij aan data over je TaM, Sam, en SoM (Total Addressable Market; Serviceable  Available Market, en Serviceable Obtainable Market), maar ook data over je doelgroep vanuit bestaand onderzoek, eigen surveys, en klantinterviews.

  Deze vormen van data heb je voornamelijk nodig bij het opzetten van een groeistrategie en groei-experimenten voor een nieuwe dienst of nieuw product. En als startpunt bij het creëren van een data-driven marketing-strategie voor de lange termijn.  1. Online marketing metrics (traction metrics)
  Hierbij gaat het om de eerste fasen van de customer journey, zeg maar de Awareness, Acquisition, en Activation van de AAARRR-funnel. Denk hierbij aan data over je websitebezoekers; bronnen van websiteverkeer; social en ad engagement, bereik, en -conversie; conversie op je site, bounce rate, en dergelijke.

  Deze vormen van data gebruik je bijvoorbeeld bij het zoeken naar kansen voor groei. En bij het creëren van je baseline voor de beoordeling van de effectiviteit van growth experiments.

  Je gebruikt ze ook om de effectiviteit van je langetermijn marketingstrategie te bepalen, en om op basis van je analyse bij te kunnen sturen.

 1. User/Customer metrics
  Hier gaat het om data over je klanten of gebruikers, in de Retention, Referral, en Revenue fasen van de AAARRR-funnel. Maar ook om de specifieke (persoonlijke) data van en over je gebruikers en klanten. Die kan je namelijk helpen om hen ten eerste beter van dienst te zijn, en ten tweede om er analyses op los te laten om zo je producten en processen te kunnen verbeteren.

  Deze vormen van data gebruik je met name voor het spotten van groeikansen en opzetten van growth experiments aan de kant van product.

  Je gebruikt ze in data-driven marketing met name om closed-loop marketing op te kunnen zetten en te optimaliseren.Zo combineer je Growth Hacking en Data-driven Marketing voor de beste resultaten

Ok, top. Je snapt nu waar je Growth Hacking voor inzet, en waarvoor Data-driven Marketing. Je snapt inmiddels ook dat je er de meeste waarde uithaalt als je ze combineert. Great. Maar…hoe doe je dat?

Leuk dat je het vraagt :)


Hoe BAMMBOO Data-driven Marketing skills inzet vanuit een Growth Hacking perspectief

Data-driven, digitale Marketing skills behoren tot de kern van wat we doen bij de uitvoer van Growth Hacking projecten. 

En andersom zetten we Digital Marketing altijd in vanuit een Growth Hacking perspectief. Dat betekent dat we een customer-centric visie hanteren, met een full-funnel aanpak en een focus op het vergroten van de waarde die jouw product levert. Zo helpt Data-driven marketing je niet alleen om je Marketing KPIs te verhogen, maar levert het ook direct een bijdrage aan de duurzame groei van je bedrijf (en je North Star Metric).

We gebruiken Digital Marketing dus niet alleen om je producten en diensten aan de man te brengen. Je kunt digitale content, landing pages en andere kanalen namelijk ook heel goed gebruiken om je producten of diensten te valideren. En om experimenten uit te voeren waarmee je kunt ontdekken welke combinatie van messaging en kanalen het meest effectief is. 

Growth Hacking en Data-driven Marketing: wanneer gebruik je wat?

De twee termen lopen, zoals gezegd nogal door elkaar. De toepassing ervan in feite ook. Hoe goed we ook ons best doen om ze te ontwarren; er is nu eenmaal veel overlap.

Het onderscheid in toepassing zit hem vooral in de fase van groei:

Growth Hacking vooral voor validatie, snel leren, en snelle groei

Growth Hacking gebruik je vooral aan de voorkant (in combinatie met Design Thinking), voor het valideren van nieuwe producten en/of diensten. En om te leren hoe je een gevalideerd idee zo snel mogelijk bij zoveel mogelijk mensen aan de man brengt.

Veel van de experimenten die je bij Growth Hacking uitvoert, zullen gebruikmaken van één of meerdere digital marketing tactics. Denk aan een landing page om te valideren of er überhaupt behoefte is aan jouw nieuwste topidee. En de bijbehorende lead magnet, en advertentie campagne.

Digital Marketing vooral voor langetermijngroei
De growth experimenten die succesvol blijken op het gebied van het creëren van traction, nemen we mee in onze langetermijn marketingstrategie. De typische Digital en Data-driven marketing-skills waarvan velen ook al gebruikt worden bij Growth Hacking, komen hier het meest tot hun recht.

Denk aan SEO voor lange termijn groei en vindbaarheid; contentstrategie en -publicatie; organic social en social advertising; conversie-optimalisatie, e-mailmarketing, enzovoorts.


Continu leren en verbeteren
Door kortcyclisch te experimenteren en te leren, kunnen we continu de prestaties van de lange termijn marketingactiviteiten verbeteren. Zo zorg je dus voor duurzame groei; meer waarde, meer leads, meer klanten, en meer omzet.

Wat levert het op als je Data-driven marketing en Growth Hacking combineert?

Supersnelle resultaten
Wat dit onze klanten oplevert? Nou, supersnel leren, en snel en duurzaam groeien - zoals de subtitel van dit stuk eigenlijk al beloofde. Wat levert het dan bijvoorbeeld op de korte termijn op? Verhoogde conversieratio’s bijvoorbeeld, door kwalitatief onderzoek en A/B testing, zoals bij SonoSuite. Of het valideren van twee proposities in één maand, zoals bij ARAG.

Lange termijn groei
Wij kunnen met onze aanpak natuurlijk maar een heel klein stukje van de credits van het lange termijn succes van deze merken opeisen. Maar één ding staat vast: namelijk dat beide bedrijven inderdaad duurzame groei aan het waarmaken zijn.

 • Lees in de Growth Hacking case van SonoSuite hoe de inzet van Growth Hacking technieken en digitale marketingtechnieken onder andere leidde tot een stijging in conversie van 35%.
 • Lees in de Growth Hacking case van ARAG hoe wij Flight Claim hielpen om hun algehele uitstraling, zichtbaarheid en targeting te verbeteren. Belangrijke bouwstenen hierbij waren Growth Strategy, UX design, SEO, en Google Ads-optimalisatie.

“[De] gemiddelde benchmark in legal CTR 1.3 is en wij tikken gewoon de 5 aan.”

 • Douwe Wester, ARAG

Samenvatting & Key Takeaways 

Data-driven marketing en Growth Hacking lijken in termen van tools en tactieken erg veel op elkaar. Beiden hebben ze als doel om de groei van je bedrijf te stimuleren. Als het goed is, in beide gevallen gericht op de lange termijn.

Toch kunnen we ze ontwarren. Namelijk door te beseffen dat:

 • Growth Hacking draait om experimenteren om te leren wat werkt. 
 • En dat je succesvolle paden naar groei die je ontdekt door te Growth Hacken, mee kunt nemen in je lange termijn Data-driven marketing strategie.
 • De data die je met name gebruikt om Growth Hacking en Data-driven Marketing succesvol te combineren zijn 1. markt- en klantinzichten, 2. traction metrics, en 3. user metrics.
 • Als je Growth Hacking en Data-driven marketing succesvol combineert, levert dat je de snelste en meest duurzame groei op.

Meer weten?

Wil jij nu meer weten over hoe je Marketingstrategie in combinatie met Growth Hacking kunt inzetten als driver voor duurzame groei? Of hoe wij je kunnen helpen om de meest kansrijke Growth Hacks duurzaam mee te nemen in de marketingstrategie voor jouw bedrijf? 

Neem dan contact op met onze Director of Sales, Thierry de Vries. In een vrijblijvende Growth Call bekijkt Thierry graag samen met jou hoe wij je verder kunnen helpen.

Jumpstart Your Road to Growth